موقعیت مکانی همایش

در صورتی که از سایر شهر ها به شهرستان کاشمر سفر می کنید باید بدانید شهرستان کاشمر در نزدیکی مشهد با فاصله ۲۳۸ کیلومتری واقع شده است. پس از ورود به مشهد برای رسیدن به کاشمر دو راه خط اتوبوس یا خط سواری پیش رو دارید. در نزدیکی ترمینال مشهد در میدان عدل خمینی (میدان انقلاب) مشهد به راحتی از سرویس های خط سواری به مقصد کاشمر استفاده نمایید. پس از حدود ۳ ساعت سفر به کاشمر خواهید رسید.

(برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید)

Google Maps Address