Tag Archives: نمایشگاه پنبه

۲۰ غرفه برای برگزاری نمایشگاه جانبی همایش ملی پنبه در نظر گرفته شد

  مدیر مرکز تحقیقات کشاورزی کاشمر گفت: ۲۰ غرفه برای برگزاری نمایشگاه جانبی همایش ملی پنبه در نظر گرفته شد. دکتر محمودی در گفتگو با کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی همایش ملی روز جهانی پنیه گفت: به منظور معرفی توان فنی-تخصصی منطقه در زمینه زنجیره تولید تا مصرف پنبه به عنوان یک محصول استراتژیک […]